Zahájení projektu MAP III

Od září 2022 byl zahájen projekt Místní akční plánování v ORP Pacov III (MAP), jehož realizátorem je Svazek obcí mikroregionu Stražiště. Jde o návazný projekt na MAPy I a II, které nastartovaly v území řadu zajímavých aktivit, podporujících zlepšení kvality vzdělávání.  Projekt bude realizován v letech 2022-2023.  Do MAPu se opět zapojili všechny mateřské a základní školy včetně … Číst dál

Nakládání s odpady – Systém D2D

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí SOMPO, získají obce Svazku obcí mikroregionu Stražiště  pro své občany nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu … Číst dál

veřejné zakázky

Veřejné zakázky? Zařídíme!

Nabízíme Vám služby v oblasti zadávání veřejných zakázek od poradenství až po komplexní organizaci zadávacího či výběrového řízení. Postupujeme v souladu s platnou legislativou a s podmínkami poskytovatelů dotací. Veřejné zakázky administrujeme za pomoci certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, máme však zkušenosti i s dalšími elektronickými nástroji.

Zadávací řízení realizujeme pro všechny druhy zadavatelů, ať jsou jimi obce, firmy či fyzické osoby. Realizujeme podlimitní i nadlimitní řízení a veřejné zakázky malého rozsahu.

členské obce

Obce mikroregionu

Členské obce Mikroregionu Stražiště.

Bratřice

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat!