Zahájení projektu MAP IV

V prosinci 2023 byl zahájen projekt Místní akční plánování v ORP Pacov IV (MAP IV). Ten plynule navazuje na MAP III, který skončil 30. 11. 2023. Projekt pokračuje v souvislé řadě projektů začínajících již MAPem I a jeho realizátorem je opět Svazek obcí mikroregionu Stražiště. Projekty zavádějí řadu zajímavých aktivit podporující zlepšování kvality vzdělávání. Projekt bude … Číst dál

Nakládání s odpady – Systém D2D

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí SOMPO, získají obce Svazku obcí mikroregionu Stražiště  pro své občany nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu … Číst dál

veřejné zakázky

Veřejné zakázky? Zařídíme!

Nabízíme Vám služby v oblasti zadávání veřejných zakázek od poradenství až po komplexní organizaci zadávacího či výběrového řízení. Postupujeme v souladu s platnou legislativou a s podmínkami poskytovatelů dotací. Veřejné zakázky administrujeme za pomoci certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, máme však zkušenosti i s dalšími elektronickými nástroji.

Zadávací řízení realizujeme pro všechny druhy zadavatelů, ať jsou jimi obce, firmy či fyzické osoby. Realizujeme podlimitní i nadlimitní řízení a veřejné zakázky malého rozsahu.

členské obce

Obce mikroregionu

Členské obce Mikroregionu Stražiště.

Bratřice

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat!