Dotace

Dotace z evropských,
krajských a státních fondů

Pomůžeme Vám nalézt vhodný dotační titul, zpracujeme žádost a zajistíme administraci projektu při jeho realizaci a udržitelnosti. Máme bohaté zkušenosti s dotacemi z EU, státního i krajského rozpočtu. Poskytujeme dotace na klíč pro obce, firmy či fyzické osoby.

Koordinace záměru
  • Probereme Vaši vizi a nalezneme vhodný dotační titul.
  • Objasníme Vám dotační podmínky.
Zpracování žádosti:
  • Zajistíme potřebné podklady.
  • Vypracujeme žádost o dotaci.
  • Žádost zkompletujeme a podáme.
  • V průběhu hodnotícího procesu poskytovateli dotace podáme doplňující informace.
Monitoring projektu:
  • Po schválení dotace vyřídíme i případná zadávací řízení.
  • Provedeme administraci projektu v době realizace i udržitelnosti napříč všemi elektronickými systémy.
  • Všechny administrativní úkony archivujeme pro případné kontroly.

veřejné zakázky

Veřejné zakázky? Zařídíme!

Nabízíme Vám služby v oblasti zadávání veřejných zakázek od poradenství až po komplexní organizaci zadávacího či výběrového řízení. Postupujeme v souladu s platnou legislativou a s podmínkami poskytovatelů dotací. Veřejné zakázky administrujeme za pomoci certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, máme však zkušenosti i s dalšími elektronickými nástroji.

Zadávací řízení realizujeme pro všechny druhy zadavatelů, ať jsou jimi obce, firmy či fyzické osoby. Realizujeme podlimitní i nadlimitní řízení a veřejné zakázky malého rozsahu.

členské obce

Obce mikroregionu

Členské obce Mikroregionu Stražiště.

Bratřice

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat!