Zahájení projektu MAP IV

Zahájení projektu MAP IV

V prosinci 2023 byl zahájen projekt Místní akční plánování v ORP Pacov IV (MAP IV). Ten plynule navazuje na MAP III, který skončil 30. 11. 2023. Projekt pokračuje v souvislé řadě projektů začínajících již MAPem I a jeho realizátorem je opět Svazek obcí mikroregionu Stražiště. Projekty zavádějí řadu zajímavých aktivit podporující zlepšování kvality vzdělávání. Projekt bude realizován v letech 2024-2025. Do MAPu se opět zapojili všechny mateřské a základní školy z ORP Pacov včetně základní umělecké školy Pacov.

Cílem projektu je příprava aktivit pro cílové skupiny (pedagogičtí pracovníci, ředitelé, vychovatelky, děti, žáci, rodiče) a jejich realizace v období konání MAPu IV. Budou se také předběžně plánovat aktivity pro další navazující MAP V.  Stále trvá pravidlo pro pravidelné schůzky členů pracovních skupin a zasedání Řídícího výboru. Nedílnou součástí hlavní náplně projektu je stále tvorba tzv. Strategického rámce – investiční struktura záměrů projektů jednotlivých škol, který je pravidelně aktualizován a je podkladem pro výzvy z různých dotačních titulů.  Stěžejní pro celý projekt je přitom nadále funkční kolektivní spolupráce škol, jejich zřizovatelů a dalších aktérů.

MAP IV opět otevírá možnosti využití finančních prostředků pro realizaci tzv. měkkých aktivit, tj.  aktivity pro pedagogy, ředitele, žáky, např. formou seminářů,  workshopů, kroužků atd. Hlavní náplní bude jejich realizace v maximálním souladu s Akčním plánem tak, aby jejich efektivita byla co nejvyšší. Součástí projektu je i proces evaluace, čili zhodnocení dopadu realizovaných aktivit na cílové skupiny.

Více informaci o MAP IV

veřejné zakázky

Veřejné zakázky? Zařídíme!

Nabízíme Vám služby v oblasti zadávání veřejných zakázek od poradenství až po komplexní organizaci zadávacího či výběrového řízení. Postupujeme v souladu s platnou legislativou a s podmínkami poskytovatelů dotací. Veřejné zakázky administrujeme za pomoci certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, máme však zkušenosti i s dalšími elektronickými nástroji.

Zadávací řízení realizujeme pro všechny druhy zadavatelů, ať jsou jimi obce, firmy či fyzické osoby. Realizujeme podlimitní i nadlimitní řízení a veřejné zakázky malého rozsahu.

členské obce

Obce mikroregionu

Členské obce Mikroregionu Stražiště.

Bratřice

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat!