Realizované projekty

PROJEKTY

Realizované projekty

Pro žadatele jsme zajistili kompletní dotační management od podání žádosti, přes výběr dodavatele až po závěrečné vyhodnocení akce.

Komunitní centrum Pacov

V rámci této akce došlo ke kompletní modernizaci původního kina v Pacově.

Součástí modernizace jsou např. nové sedačky, moderní audio-vizuální technologie, zázemí pro uživatele, nový bezbariérový přístup atd.

Celkové náklady

43 mil. Kč

Schválená dotace z IROP

18 mil. Kč

Mateřská škola Za Branou Pacov

Obsahem projektu byla demolice starého areálu a výstavba nové dvoupodlažní budovy s pěti přízemními pavilony včetně kompletního vybavení nábytkem a pomůckami.

V areálu zahrady byla vysázena nová zeleň, doplněny herní prvky vystavěn zahradní altán a dopravní hřiště.

Celkové náklady

86 mil. Kč

Schválená dotace z IROP

54 mil. Kč

Realizace

2017–2018

Odborné učebny na Gymnáziu Pacov

Projekt byl zaměřen na celkovou modernizaci učeben informatiky, fyziky, biologie a laboratoře.

Celkové náklady

6,1 mil. Kč

Schválená dotace z IROP

5,5 mil. Kč

Realizace

2017–2018