Město Pacov | Kontakt | Infolinka: (+420) 776 615 478 Přihlásit se » Registrovat »
Aktuální událost

Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Vítáme Vás na internetových stránkách Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Doufáme, že zde naleznete veškeré informace, které hledáte.

Novinky, aktuality, informace

19. 12. 2014 v 17:45

Jednání Rady mikroregionu dne 15.12.2014

Dne 15. 12. 2014 se konalo jednání Rady Svazku obcí mikroregionu Stražiště v kanceláři starosty města Pacov na adrese Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov od 9:00 hod. do 10:00 hod.

19. 12. 2014 v 17:39

Omezení provozu kanceláře SOM Stražiště o vánočních svátcích 2014

Z důvodu dovolené bude kancelář Svazku obcí mikroregionu Stražiště od 22.12.2014 do 02.01.2015 uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

19. 12. 2014 v 10:18

Rozpočtový výhled pro roky 2016 a 2017

Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 byl schválen Radou SOM Stražiště dne 15.12.2014. Rozpočtový výhled je ke stažení zde.

16. 12. 2014 v 20:54

Základní inofmace k OP Rybářství

Globálním cílem OP Rybářství 2014 – 2020 je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury.

16. 12. 2014 v 20:48

Program obnovy venkova 2015

Grantový program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny – dotace pro obce.

13. 12. 2014 v 20:43

Základní informace k OP Životní prostředí

Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OP ŽP 2014-2020“) je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky (dále jen „ČR“), podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. OP ŽP 2014-2020 zároveň slouží i jako významný nástroj pro naplňování finančně náročných požadavků vyplývajících ze směrnic ES/EU.

10. 12. 2014 v 20:25

Základní informace k OP Zaměstnanost

Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel ČR a veřejné správy v ČR.

8. 12. 2014 v 22:18

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Cíl programu:

Podprogram je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova schválených  usnesením vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998, č. 730. Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi.

7. 12. 2014 v 20:22

Základní informace k OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z důležitých forem veřejných investic. Vizí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a na produkci kvalitních výsledků výzkumu.

6. 12. 2014 v 22:12

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2015

Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí obcí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2015.

Copyright © 2012, Mikroregion Stražiště

Všechna práva vyhrazena.

Turistické informační centrum

Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
Tel: 565 455 100 | E-mail: infocentrum@mestopacov.cz

Svazek obcí mikroregionu Stražiště.

nám. Svobody 320, 39501 Pacov,
Tel: 776 615 478 | URL: www.straziste.cz | E-mail: info@straziste.cz