Město Pacov | Kontakt | Infolinka: (+420) 776 615 478 Přihlásit se » Registrovat »
Aktuální událost

Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Vítáme Vás na internetových stránkách Svazku obcí mikroregionu Stražiště. Doufáme, že zde naleznete veškeré informace, které hledáte.

Novinky, aktuality, informace

2. 9. 2015 v 07:49

Svatofloriánská mše sv.

V sobotu 19. září v 16 h v kostele sv. Václava v Lukavci se koná Svatofloriánská mše sv. a žehnání hasičské techniky.

 

30. 8. 2015 v 09:05

První výzva v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 k podávání žádostí o dotaci – pravidla jednotlivých opatření

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu žádostí.

29. 8. 2015 v 08:56

Vyhlášení první výzvy v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest.

29. 8. 2015 v 08:09

Pravidla pro první výzvu OP Rybářství

Ministr zemědělství dne 29. 7. 2015 schválil Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (Pravidla) pro první výzvu.

28. 8. 2015 v 08:00

Informace o prvních výzvách v Operačním programu Rybářství 2014 – 2020

Ministerstvo zemědělství vydalo informace, že v říjnu budou moci žadatelé poprvé podávat Žádosti o podporu v rámci prvních výzev Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (OP Rybářství 2014 – 2020). Pro podniky akvakultury je připraveno více než 250 mil. Kč.

27. 8. 2015 v 07:54

Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020

Dne 2. 6. 2015 Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu a přispívá k provádění Společné rybářské politiky.

26. 8. 2015 v 14:39

Výsadby dřevin v obcích mikroregionu Stražiště

Svazek obcí mikroregionu Stražiště na jaře 2014 realizoval výsadby dřevin a keřů v šesti obcích mikroregionu Stražiště podél komunikací a polních cest:

  • Mezilesí: Mezilesí a Zelená VesLokalita Mezilesí
  • Lesná: 2 lokality v Lesné
  • Lukavec: Týmova Ves
  • Pošná: Proseč u Pošné – 2 lokality, Zahrádka
  • Kámen: Kámen – 3 lokality, Nízká Lhota

26. 8. 2015 v 13:36

Výzva č. 2 – IROP: územní plány obcí s rozšířenou působností

Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy

25. 8. 2015 v 13:21

Míra spolufinancování projektů podpořených z Integrovaného operačního programu

V červenci byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj dokument, který specifikuje míru financování projektů podpořených z IROP rozdělený dle typu žadatele.

24. 8. 2015 v 08:12

Den obce Kámen

Den obce KámenV sobotu 5. září se na hradě Kámen uskuteční Den obce Kámen.

 

 

Copyright © 2012, Mikroregion Stražiště

Všechna práva vyhrazena.

Turistické informační centrum

Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
Tel: 565 455 100 | E-mail: infocentrum@mestopacov.cz

Svazek obcí mikroregionu Stražiště.

nám. Svobody 320, 39501 Pacov,
Tel: 776 615 478 | URL: www.straziste.cz | E-mail: info@straziste.cz