Zahájení projektu MAP III

Zahájení projektu MAP III

Od září 2022 byl zahájen projekt Místní akční plánování v ORP Pacov III (MAP), jehož realizátorem je Svazek obcí mikroregionu Stražiště. Jde o návazný projekt na MAPy I a II, které nastartovaly v území řadu zajímavých aktivit, podporujících zlepšení kvality vzdělávání.  Projekt bude realizován v letech 2022-2023.  Do MAPu se opět zapojili všechny mateřské a základní školy včetně základní umělecké školy a zřizovatelů škol z ORP Pacov.  

Cílem projektu MAP III je zhodnocení minulých projektů MAP I, II a příprava aktivit pro školy do dalšího projektového období 2023-2025 (MAP IV).  Nadále se pravidelně setkávají členové pracovních skupin a zasedá Řídící výbor. V rámci pracovních skupin budou realizována tematická setkání s různými hosty, odborníky, na které je možné přizvat další relevantní nečleny pracovních skupin. Nedílnou součástí hlavní náplně projektu je stále tvorba tzv. Strategického rámce – investiční struktura záměrů projektů jednotlivých škol, který je pravidelně aktualizován a je podkladem pro výzvy z různých dotačních titulů.  Stěžejní pro celý projekt je přitom nadále funkční kolektivní spolupráce škol, jejich zřizovatelů a dalších aktérů.

MAP III bohužel nově uzavírá možnosti využití finančních prostředků pro realizaci tzv. měkkých aktivit, tj.  aktivity pro pedagogy, ředitele, žáky, např. formou seminářů,  workshopů, kroužků atd. Tyto aktivity jsou v projektu značně omezena.

veřejné zakázky

Veřejné zakázky? Zařídíme!

Nabízíme Vám služby v oblasti zadávání veřejných zakázek od poradenství až po komplexní organizaci zadávacího či výběrového řízení. Postupujeme v souladu s platnou legislativou a s podmínkami poskytovatelů dotací. Veřejné zakázky administrujeme za pomoci certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, máme však zkušenosti i s dalšími elektronickými nástroji.

Zadávací řízení realizujeme pro všechny druhy zadavatelů, ať jsou jimi obce, firmy či fyzické osoby. Realizujeme podlimitní i nadlimitní řízení a veřejné zakázky malého rozsahu.

členské obce

Obce mikroregionu

Členské obce Mikroregionu Stražiště.

Bratřice

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat!