Členské obce
Kámen

Kámen

Obec Kámen leží cca 6 km jihovýchodně od Pacova mezi Pelhřimovem a Táborem. Obě tato města spojuje silnice 1. třídy č. 19, která také prochází obcí Kámen. Obec leží ve výšce 550 m n. m. a trvale zde žije 285 obyvatel.

Informace o obci

Zakladatel ani nejstarší osudy obce nejsou známy, uvádí se však orientační rok 1300 ve spojení s rozsáhlou stavbou na obrovském žulovém balvanu. Podle tohoto pozoruhodného skaliska je také pojmenována obec a především hrad, jakožto hlavní dominanta obce. Hrad byl původně gotický, později stavebně rozšířen a raně barokně přestavěn. Nynější podoba v romantickém stylu anglické gotiky je z 1. poloviny 19. století. Hrad byl v soukromém vlastnictví až do poválečných let. Státním kulturním majetkem se stal 13. 1. 1953. Od roku 1974 je zde umístěna expozice jednostopých motorových vozidel.

K dalším památkám v obci patří kostel Panny Marie Bolestné, který najdete při silnici pod hradem a který byl postaven ve 2. polovině 17. století Janem Kryštofem Malovcem.

Ze zájmových spolků funguje v obci Tj Sokol Kámen, který má k dnešnímu dni 70 členů, dále pak Myslivecké sdružení PODLESÍ a Sbor dobrovolných hasičů Kámen.

V dnešní době pracuje část obyvatel v zemědělství, většina jich však dojíždí do zaměstnání do Pacova, Pelhřimova a Tábora. V obci najdete také pohostinství, obchod s potravinami a poštu.


  • Starosta: Mgr. František Hofman
  • Telefon: 565 426 670, 725 102 469
  • E-mail: info@obeckamen.cz
  • Web: www.obeckamen.cz
  • Adresa: Obecní úřad Kámen, Kámen 2, 394 13 Kámen