Senior taxi v DSO Stražiště

Senior – taxi v DSO Stražiště

Projekt CSS ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 byl prodloužen, a to od 1.4.2020 do 31. 12. 2020 (podpis dodatku k prodloužení byl schválen na členské schůzi dne 25.3.2020). V DSO Stražiště byl financován 1 pracovní úvazek. Celkem DSO Stražiště v období prodloužení obdrželo 379 350,- Kč.

V rámci projektu CSS byly v období prodloužení pracovníky DSO Stražiště se zástupci všech členských obcí učiněny dotazníky v oblasti běžných denních sociálních potřeb. Běžnými denními sociálními potřebami obyvatel se rozumí obecné běžné činnosti občanů jako: dohled nad mobilitou osob, rozvážka obědů, mobilní lékař, senior taxi apod. Tzn. nejedná se o služby, které poskytují poskytovatelé sociálních služeb, ale drobné činnosti, které může zajistit CSS/DSO/obec v rámci výkonu svých veřejnoprávních činností pro své občany.

Dotazníky byly zaměřeny na:

  • identifikaci demografické skladby obyvatel v obci a její předpokládaný vývoj,
  • identifikaci chybějících služeb pro uspokojování potřeb, případně chybějících sociálních služeb v obci,
  • přehled nejčastěji poptávaných služeb pro uspokojení potřeb při běžné denní činnosti občanů v této oblasti,
  • seznam obcí DSO vykonávajících veřejné opatrovnictví včetně počtu,
  • identifikaci možných legislativních překážek pro možnost řešení poskytování sociálních potřeb či služeb včetně otázek finančního zajištění,
  • návrh možného řešení a jeho zpracování do podoby projektového námětu v rámci meziobecní spolupráce, a to pro všechny obce daného DSO.

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že chybí autobusové spojení do okolních obcí i měst a obyvatelé těchto obcí, zejména tedy senioři, mají problém se dostat do města za nákupy, k lékaři a podobně. DSO Stražiště tedy navrhlo realizaci společného projektu „Senior – taxi v DSO Stražiště“, jehož realizátorem by byl Svazek obcí mikroregionu Stražiště.

V rámci projektu bude do budoucna pořízen minibus, který bude vozit obyvatele členských obcí DSO Stražiště do Pacova, Pelhřimova nebo i dalších obcí k lékařům, za nákupy, za kulturou.

Máte zájem o dotaci? Spojte se s námi.

Ve formuláři se vyskytuje několik chyb.
Prosím opravte je, poté můžete pokračovat.

Chyba při odesílání zprávy

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána! Budeme vás do 24 hodin kontaktovat.

Kde nás najdete?

Svazek obcí
Mikroregionu Stražiště
nám. Svobody 320, 39501 Pacov

Chcete se na něco zeptat? Napište nám