Zahájení projektu MAP III

Pacovsko zahájilo již třetí etapu osvědčeného projektu MAP

Od září 2022 byl zahájen projekt Místní akční plánování v ORP Pacov III (MAP), jehož realizátorem je Svazek obcí mikroregionu Stražiště. Jde o návazný projekt na MAPy I a II, které nastartovaly v území řadu zajímavých aktivit, podporujících zlepšení kvality vzdělávání.  Projekt bude realizován v letech 2022-2023.  Do MAPu se opět zapojili všechny mateřské a základní školy včetně základní umělecké školy a zřizovatelů škol z ORP Pacov.  

Cílem projektu MAP III je zhodnocení minulých projektů MAP I, II a příprava aktivit pro školy do dalšího projektového období 2023-2025 (MAP IV).  Nadále se pravidelně setkávají členové pracovních
skupin a zasedá Řídící výbor. V rámci pracovních skupin budou realizována tematická setkání s různými hosty, odborníky, na které je možné přizvat další relevantní nečleny pracovních skupin. Nedílnou součástí hlavní náplně projektu je stále tvorba tzv. Strategického rámce - investiční struktura záměrů projektů jednotlivých škol, který je pravidelně aktualizován a je podkladem pro výzvy z různých dotačních titulů.  Stěžejní pro celý projekt je přitom nadále funkční kolektivní spolupráce škol, jejich zřizovatelů a dalších aktérů.

MAP III bohužel nově uzavírá možnosti využití finančních prostředků pro realizaci tzv. měkkých aktivit, tj.  aktivity pro pedagogy, ředitele, žáky, např. formou seminářů,  workshopů, kroužků atd. Tyto aktivity jsou v projektu značně omezena.

Co již proběhlo

V listopadu 2022 proběhlo první zasedání Řídícího výboru projektu. Předmětem jednání bylo schválení základních dokumentů, sestavení členů pracovních skupin a Řídícího výboru a plán aktivit realizovaného projektu. V rámci spolupráce se sousedními MAPy -  MAP Pelhřimov a MAP Humpolec, proběhlo 30. 11. 2022 setkání ředitelů MŠ a ZŠ. Toto neformální setkání bylo doplněno o doprovodný program. Setkání to bylo moc příjemné a přínosné. První setkání všech pracovních skupin proběhlo v polovině prosince 2022 na půdě Základní školy Pacov, v nově zrekonstruované jazykové učebně Robotel.

Děkujeme všem partnerům za spolupráci.
I malé kroky mohou přinést změnu k lepšímu…..

 

Máte zájem o dotaci? Spojte se s námi.

Ve formuláři se vyskytuje několik chyb.
Prosím opravte je, poté můžete pokračovat.

Chyba při odesílání zprávy

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána! Budeme vás do 24 hodin kontaktovat.

Kde nás najdete?

Svazek obcí
Mikroregionu Stražiště
nám. Svobody 320, 39501 Pacov

Chcete se na něco zeptat? Napište nám