Mikroregion Stražiště

komplexní informace o regionu...

O nás

Svazek obcí mikroregionu Stražiště vznikl dne 25. 4. 2001 podpisem „Prohlášení starostů obcí o partnerství“. K 31.12.2019 zahrnuje Svazek obcí mikroregionu Stražiště 23 obcí o rozloze cca 20 tis. ha. Území mikroregionu je osídleno cca 8,5 tis. obyvateli, největší obcí mikroregionu je město Pacov s cca 5 tis. obyvateli. Svazek obcí mikroregionu Stražiště dostal svůj název podle 744 m vysokého lesnatého vrchu Stražiště viditelného z širokého okolí.

Doklady právní subjektivity

  1. Smlouva o vytvoření SOM Sražiště registrovaná dne 6.3.2002
  2. Stanovy SOM Stražiště registrované dne 6.3.2002
  3. Dodatek ke stanovám č. 1 registrovaný 31.10.2012
  4. Výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 7.5.2012

Aktuality

Orgány svazku

Předseda

Rada svazku

Členská schůze

 

 

Rozpočet

Rozpočtová opatření SOM Stražiště

Rozpočty SOM Stražiště

Rozpočtová provizoria SOM Stražiště